Styrning

Our objective is to collect and disseminate materials that have genealogical, historical, or cultural significance. We want to ensure that our collections are appropriately stored, preserved, managed, and researched. Our commitment to managing Polmanarkivet in an open and honest way means that our governing policies and procedures are openly available.

Polmanarkivets berättelse

Polmanarkivet är ett digitalt arkiv och museum relaterat till familjen Polman, Påhlman och von Pohlmann, med ett omfattande förråd av digitala samlingar, interaktiva utställningar och forskningsmaterial. Vi är unika i att samla information om alla grenar av familjen Polman, som spänner över kontinenter och kulturer. Upptäck mer om vår berättelse, vårt förflutna och våra ambitioner för framtiden.

Annual review cover

Styrning

Polmanarkivet är inte en registrerad välgörenhetsorganisation eller ideell verksamhet.

I vår jurisdiktion kräver registrering upprättandet av en juridisk struktur såsom ett företag eller en sammanslutning. Detta kommer med komplicerat ansvar och rapportering som vi inte har resurser att göra. Vi har inga aktuella planer på att registrera oss som ett företag eller en förening.

Vår verksamhet är dock i praktiken icke-vinstdrivande. Polmanarkivet är för närvarande självfinansierat och vi får inga bidrag eller verksamhetsinkomster. Alla externa bidrag går till vår forsknings- och kurationsverksamhet. Vårt engagemang för att hantera Polmanarkivet öppet och ärligt innebär att våra styrande policyer och rutiner är öppet tillgängliga. Detta säkerställer att det finns en viss ansvarighet utan att behöva införliva.

Mission & vision

Uppdrag

Uppdraget beskriver Polmanarkivets huvudsakliga syfte:

Polmanarkivet inspirerar en mångfaldig publik genom att belysa familjerna Polman, Påhlman och von Pohlmanns liv och historia.

Kärnvärderingar

Vi mästare djärvt förbindelse och rättvis tillgång till material, som arbetar tillsammans i samarbeteoch öva ansvarsfullt kuration för att säkra samlingar för framtida generationer. Dessa är inte bara värderingar, de är vår etiska kompass, som påverkar varje val vi gör. Tillsammans utgör dessa kärnvärden guldstandarden som Polmanarkivets verksamhet mäts mot.

Syn

Visionen beskriver Polmanarkivets ambition. Det är grundat i vårt uppdrag och våra kärnvärden, och vägleder oss dit vi vill vara i framtiden.

Polmanarkivet har följande vision:

Vi strävar efter att samla in och sprida material som har genealogisk, historisk eller kulturell betydelse, och se till att våra samlingar lagras, bevaras, hanteras och undersöks på lämpligt sätt.

Vi drivs av en ambition att gräva så långt tillbaka i historien som möjligt och dokumentera varje Polman, Påhlman och von Pohlmann som någonsin funnits. Vi strävar efter att engagera arkivarier, kuratorer och släktforskare för att förverkliga denna ambition att bevara denna historia.

Polmanarkivet strävar efter att etablera sig som ledande inom sina kärnkompetensområden: forskning, släkthistoria, digitala samlingar, publikationer och sociala medier. Vi strävar efter att fungera som en bro för musei- och släktforskningssektorerna, och visar potentialen i skärningspunkten mellan släktforskning, historia och curation.

Vårt folk

Lär dig mer om personerna bakom Polmanarkivet här.

Policyer, rutiner och granskningar

Ett komplett utbud av försäkringar som täcker alla områden av Polmanarkivets verksamhet kommer inom kort.

Förvärvspolicy
Bevarandepolitik
Frånträdespolicy
Riskhanteringspolicy
Volontärpolitik
Integritetspolicy
Cookiepolicy
Villkor
Upphovsrättsmeddelande
Tillgänglighetsförklaring

Årliga recensioner

Vi genomför årliga granskningar av Polmanarkivets arbete och ger en ögonblicksbild av vår verksamhet under det gångna året.

Förfrågningar och feedback

Vi välkomnar frågor och kommentarer från besökare. För att ständigt förbättra upplevelsen för våra besökare och den service vi erbjuder, ägnar vi stor uppmärksamhet åt den feedback och förfrågningar vi får. Dessa meddelanden rapporteras månadsvis och informerar om beslut som fattas runt Polmanarkivet. Alla förfrågningar och feedback till oss kommer att hanteras med säkerhet och konfidentialitet.

Här är några sätt du kan komma i kontakt med:

E-post: [email protected]
Vi strävar efter att svara på mejl inom fem arbetsdagar.

Direkt meddelande oss på instagram.com/polmanarkivet
Vi strävar efter att svara på meddelanden inom fem arbetsdagar.

Kontakta oss via formuläret nedan
Vi strävar efter att svara på meddelanden inom fem arbetsdagar.

Din integritet är mycket viktig för oss. Vi använder informationen och personuppgifterna du lämnar för att svara på din förfrågan.