Gustaf Påhlman ( -1695)

Den stadige löjtnanten

Han tjänstgjorde under greve Douglas, adlades av drottning Kristina och tillfångatagen i Danmark – Gustaf Påhlmans uppstigning till premierlöjtnant var konsekvent men ändå händelserik.


Gustaf Polman (addad Påhlman) föddes i 1600-talets Sverige av kapten Jöran Polman och hans fru Christina Lilliesparre. Han hade två syskon, Johan och Anna Christina. I sin fars och brors fotspår tjänstgjorde Gustaf i militären under det svenska imperiets höjdpunkt.

1647, under Tyska kriget, var Gustaf kavallerist vid regementet i Robert Douglas – en skotsk generallöjtnant som stred för Sveriges räkning under trettioåriga kriget,1Ett mycket destruktivt religionskrig i Europa mellan 1618-1648 som ledde till miljontals dödsfall. Det började inom Tysklands heliga romerska rike, men involverade fler länder inklusive Sverige på 1630-talet. och var senare känd som greve Douglas.2"1. Douglas, Robert”, Svenskt biografiskt handlexikon, Project Runeberg, http://runeberg.org/sbh/douglrob.html, tillgänglig: 25 maj 2023  Gustaf stred även i det polska kriget som korpral och kornett i Drottningens livregemente häst.3”Påhlman nr 501”, Adelsvapen-Wiki, https://www.adelsvapen.com/genealogi/Påhlman_nr_501, tillgänglig: 17 mars 2022  

Count Robert Douglas
Fältmarskalken Robert Douglas, greve av Skenninge av Jeremias Falck. Foto i allmän egendom via Wikimedia Commons.

Det långa kriget i Europa tog slut 1648 och den 16 september 1650 adlades bröderna Polman av de regerande Drottning Kristina på Stockholms slott.4Den 31 juli 1650 beordrade drottning Kristina att deras handlingar för att bevisa gammal adel skulle granskas av lantmarskalken Svante Sparre, och om de skulle befinnas tillfredsställande, att skriva in syskonen Polman i Riddarhuset. Dokumenten befanns inte vara helt tillfredsställande men drottningen fortsatte med att adla bröderna. De antog den svenska stavningen Påhlman för släktlinjen, som infördes i tredje (reseman)klassen under nr 501. 

Efter att drottning Kristina abdikerade tronen 1654 efterträddes hon av sin kusin Karl X Gustaf (även känd som Carl Gustaf). Under hans regeringstid fortsatte Gustaf Påhlman att föra ett händelserikt liv. 1657, när kungen svarade på Danmarks krigsförklaring med en beslutsamhet att invadera landet, var Gustaf troligen bland de utsända regementen. Han deltog förvisso i det avgörande slaget vid Fyen, en dansk ö, 1659, där han togs till fånga. Även om Sverige hade startat kriget med förmögenhet och fördel, hölls dessa inte i stånd.

Ändå samlades nya olyckor runt [Charles X], halvön Fyen intogs av Danmarks allierade, medan de svenska trupperna nära Nyberg5Nyberg syftar troligen på Nyborg, den östligaste bosättningen på Fyen. attackerades och togs till fånga, deras befälhavare ensam flydde i en liten båt.6Charles Morris, "Charles X and the Invasion of Denmark" i Historiska berättelser: The Romance of Reality – Volym IX, Skandinavisk, (Philadelphia och London: JB Lippincott Company, 1908), https://www.gutenberg.org/cache/epub/20549/pg20549-images.html#Page_319 

1660 var Gustaf kornett i Upplands ryttare 2:a Västmanlandskompaniet och befordrades flera gånger under de följande 14 åren.7Axel Braunerhjelm, Kungl. Lifregementets till häst historia, Livregementets kungliga historia till häst. (Uppsala och Stockholm: Almqvist & Wiksells Boktryckeri) Vintern 1661 drabbades han av ett inbrott i Östbro – flera adeln gick in i hans kammare i olika tillstånd av våldsamt fylleri, även om han inte var det avsedda målet. Gustaf var oskadd och vittnade inte då han påstod sig ha varit berusad själv. Tydligen var detta beteende inte ovanligt bland adeln.8Hans Kihlström, ”Adliga busar” i Sysslingen : medlemsblad för Södra Roslagens släktforskarförening, Band 21 (Åkersberga: Södra Roslagens släktforskarförening, 2014), 6-7

Svenske coat of arms
Svenska (nr 258) vapen; Stiernstedt & Klingspor; foto via Riddarhuset

Gustaf gifte sig med Christina Svenske,9“Svenske”, Roskildes Historie, https://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/svenske/Svenske/Svenske.htm, tillgänglig: 25 maj 2023  dotter till kavallerikaptenen Anders Lennartsson Svenske (nr 258)10“Svenske nr 258”, Adelsvapen-Wiki, https://www.adelsvapen.com/genealogi/Svenske_nr_258, tillgänglig: 25 maj 2023 och Estrid Hård av Torestorp (Nr 60), 1664. Hans svärfader var mycket skuldsatt och hade förut intecknat flera egna gods. Han hade varit ivrig att få sina döttrar att gifta sig så att dessa gods sedan kunde bli hans svärsöners problem. Därmed erhöll Gustaf del av dödsboet Östbro,11Östbro delades mellan Gustaf och hans svägerska Christinas man Hans Månsson Svenske. som delvis betalades av den 20 november 1666. Härvid beslöt Gustaf Börgesson i Karlstad, till vilken godset intecknats, att avstå kvarvarande skuld ”för god vänskaps och släktskaps skull”.12Hans Kihlström, “En märklig mans undergång [The downfall of a strange man]”, Värmlandsrötter, Värmlands Släktforskarförening, start.varmlandsrotter.se/varmlandsanor/artiklar/2014_2/., tillgänglig: 2 oktober 2023

Gustaf blev premierlöjtnant den 12 december 1672 och avgick fyra år senare, erhöll pension 1691. Han dog fyra år senare den 12 september 1695 i Gillberga socken, belägen på Öland i Kalmar län.13Han begravdes den 1 december 1695

Fotnoter
 • 1
  Ett mycket destruktivt religionskrig i Europa mellan 1618-1648 som ledde till miljontals dödsfall. Det började inom Tysklands heliga romerska rike, men involverade fler länder inklusive Sverige på 1630-talet.
 • 2
  "1. Douglas, Robert”, Svenskt biografiskt handlexikon, Project Runeberg, http://runeberg.org/sbh/douglrob.html, tillgänglig: 25 maj 2023
 • 3
  ”Påhlman nr 501”, Adelsvapen-Wiki, https://www.adelsvapen.com/genealogi/Påhlman_nr_501, tillgänglig: 17 mars 2022  
 • 4
  Den 31 juli 1650 beordrade drottning Kristina att deras handlingar för att bevisa gammal adel skulle granskas av lantmarskalken Svante Sparre, och om de skulle befinnas tillfredsställande, att skriva in syskonen Polman i Riddarhuset. Dokumenten befanns inte vara helt tillfredsställande men drottningen fortsatte med att adla bröderna.
 • 5
  Nyberg syftar troligen på Nyborg, den östligaste bosättningen på Fyen.
 • 6
  Charles Morris, "Charles X and the Invasion of Denmark" i Historiska berättelser: The Romance of Reality – Volym IX, Skandinavisk, (Philadelphia och London: JB Lippincott Company, 1908), https://www.gutenberg.org/cache/epub/20549/pg20549-images.html#Page_319 
 • 7
  Axel Braunerhjelm, Kungl. Lifregementets till häst historia, Livregementets kungliga historia till häst. (Uppsala och Stockholm: Almqvist & Wiksells Boktryckeri)
 • 8
  Hans Kihlström, ”Adliga busar” i Sysslingen : medlemsblad för Södra Roslagens släktforskarförening, Band 21 (Åkersberga: Södra Roslagens släktforskarförening, 2014), 6-7
 • 9
  “Svenske”, Roskildes Historie, https://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/svenske/Svenske/Svenske.htm, tillgänglig: 25 maj 2023
 • 10
  “Svenske nr 258”, Adelsvapen-Wiki, https://www.adelsvapen.com/genealogi/Svenske_nr_258, tillgänglig: 25 maj 2023
 • 11
  Östbro delades mellan Gustaf och hans svägerska Christinas man Hans Månsson Svenske.
 • 12
  Hans Kihlström, “En märklig mans undergång [The downfall of a strange man]”, Värmlandsrötter, Värmlands Släktforskarförening, start.varmlandsrotter.se/varmlandsanor/artiklar/2014_2/., tillgänglig: 2 oktober 2023
 • 13
  Han begravdes den 1 december 1695